Katja ten Cate:
‘Artsen blijken er veel verschillende visies op goed sterven op na te houden’

Huisarts Bart Meijman:
‘Daar ben je dokter voor geworden: om betekenisvol te zijn’

Jan van den Bout:
‘Rouwsluiers verhullen persoonlijke manier van rouwen’