Voorstel: contributie NVVE in 2020
naar € 22,50

De Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op 25 mei, zal worden gevraagd in te stemmen met een voorstel om de contributie van de NVVE met ingang van 2020 te verhogen naar € 22,50. Dat is nu nog € 17,50.


De afgelopen jaren is de vereniging aanzienlijk gegroeid. Veel mensen willen informatie over euthanasie of het zelfgekozen levenseinde. Leden willen graag hulp bij het opstellen van een euthanasieverzoek of een behandelverbod.

De NVVE vindt die dienstverlening aan haar leden belangrijk. Daarom is deze in de afgelopen tien jaar stap voor stap uitgebreid. Zo steeg het aantal telefonische contacten van 25.000 naar 40.000, zijn er elke maand drukbezochte regiobijeenkomsten en biedt de nvve spreekuren aan op meer dan vijftig locaties, verspreid over het hele land. Ook worden per jaar duizend huisbezoeken afgelegd.

Om ook niet-leden te bereiken worden de Week van de Euthanasie, de Dag van de Wilsverklaringen, congressen en symposia georganiseerd. De NVVE staat op de 50plusbeurs en de Libelle Zomerweken en geeft meer dan 170 lezingen per jaar.

Fors gestegen

Al dat werk wordt gedaan door veel enthousiaste vrijwilligers en de mensen van het bureau in Amsterdam. Zij bedenken, ondersteunen en begeleiden het. Eind 2008 werkten er 19 medewerkers op het bureau, nu 31.

In al die jaren zijn de kosten natuurlijk hoger geworden. Niet alleen omdat de nvve meer doet, maar ook omdat de prijzen fors stegen. De zaalhuur bijvoorbeeld is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld. De afgelopen jaren vielen de financiële resultaten daarom negatief uit. De tekorten werden altijd netjes gedekt door schenkingen en legaten die de nvve ontving, maar op de keper beschouwd is dat geen goede manier van boekhouden.


Al sinds 2008 betalen leden van de NVVE hetzelfde contributiebedrag: € 17,50 per jaar. Om de vereniging financieel gezond en de dienstverlening en activiteiten op peil te houden – of zelfs uit te breiden –, stelt de NVVE daarom voor 2020 een verhoging voor. Als de contributie naar € 22,50 gaat, kan de NVVE de kosten uit de opbrengsten hiervan betalen.

Bestuursvoorzitter Agnes Wolbert realiseert zich dat er leden zijn die hier moeite mee zullen hebben. ‘Voor mensen met een krappe beurs is er daarom nog steeds de mogelijkheid voor een verlaagd tarief. Voor dit lopende jaar vragen we onze leden een vrijwillige extra bijdrage te doen. Zodat we ook al in 2019 het financieel resultaat kunnen verbeteren. Het zelfgekozen levenseinde is voor een steeds grotere groep Nederlanders een belangrijk onderwerp, vaak ook eentje van grote zorg. De NVVE wil er voor hen zijn.’

VACATURE

De redactie van Relevant is op zoek naar:

een enthousiaste boekenwurm

Iemand die belangstelling heeft voor het (zelfgekozen) levenseinde in de breedste zin van het woord en die bereid is om ieder kwartaal tussen de vijf en acht recent uitgekomen boeken over dit onderwerp te recenseren voor de rubriek In Beeld. Schrijfervaring is vereist, ervaring als boekrecensent een pre.
Voor deze functie is een bescheiden vergoeding beschikbaar.
en een ervaren redacteur
Iemand met veel journalistieke schrijfervaring en affiniteit met het werkterrein van de NVVE. De redacteur neemt deel aan de redactievergadering die eens per kwartaal in Amsterdam wordt gehouden en schrijft een of meer artikelen per editie. Relevant wordt uitgegeven door de NVVE en wil een platform van feiten en meningen zijn over het (zelfgekozen) levenseinde. Er wordt gewerkt met een (onafhankelijk) redacti
estatuut.


Voor deelname aan de redactie­vergadering is een vaste vergoeding beschikbaar, tekstproductie wordt per artikel vergoed.


Heeft u interesse in een van beide functies? Of denkt u beide, eventueel gecombineerd, te kunnen uitoefenen? Mail uw cv en motivatie dan naar: relevant@nvve.nl, o.v.v. vacature Relevant.