Colofon

Redactie: Dick Bosscher (hoofdredacteur),

Marijke Hilhorst, Wim Huijser, Teus Lebbing, Marleen Peters, Martien Versteegh, Els Wiegant (eindredacteur)

Vormgeving: Studio Marise Knegtmans

Corrector: Evelyn Jongman

Druk: Senefelder Misset, Doetinchem

Oplage: 144.000

Digitaal: 6000

Redactieadres: Relevant, Postbus 75331,

1070 AH Amsterdam, e-mail: relevant@nvve.nl (uitsluitend voor reacties op het blad).

Adres NVVE: Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam,

telefoon (020) 620 06 90, e-mail: info@nvve.nl

Lidmaatschap NVVE: Lid worden kan via

nvve.nl of telefonisch (tijdens kantooruren).

Contributie: € 22,50 per jaar. nvve-leden

ontvangen Relevant gratis. Opzeggen van het

lidmaatschap kan telefonisch of per mail

(svp lidnummer en/of adres vermelden).

Contributie wordt niet gerestitueerd.

Bankrekening: NL70 INGB 0006 3351 88

Adreswijzigingen: Zelf invoeren na inloggen op

‘Mijn nvve’, telefonisch of per mail.

Privacy: De NVVE legt gegevens van leden

vast in een geautomatiseerd systeem. Heeft u

bezwaar tegen digitale post van de vereniging,

meld dit dan telefonisch, schriftelijk of per mail.


ISSN 1381-2866

Neem contact met ons op

Alle velden met een asterix moeten ingevuld zijn