Wat kan de NVVE voor u doen?


WILSVERKLARINGEN

De NVVE geeft wilsverklaringen uit waarmee u uw wensen rond het levenseinde kunt vastleggen. Zo is het voor artsen en uw naasten duidelijk wat u wilt. U kunt de wilsverklaringen
online opstellen op MijnNVVE. Dat is gratis. Wilsverklaringen op papier kosten 10 euro. De penning waarmee u verklaart dat u niet wilt worden gereanimeerd, is te bestellen via de Patiëntenfederatie. De Patiëntenfederatie nam de niet- reanimerenpenning in 2017 van de NVVE over.SPREEKUUR

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw wilsverklaringen? Dan kunt u op diverse plekken in Nederland terecht voor een gratis NVVE-spreekuur.
De spreekuren zijn wekelijks. Tijdens het gesprek kunt u uw vragen persoonlijk met een NVVE-­medewerker bespreken. Dat kan ook telefonisch. De gesprekken zijn bedoeld voor korte vragen over uw wilsverklaringen. Voor zowel het telefonisch spreekuur als voor een gesprek op locatie moet u een afspraak maken.
Daarvoor belt u met (020) 620 06 90
of u maakt online een afspraak.
Een persoonlijke aanvulling op uw euthanasieverzoek of behandelverbod maakt uw wilsverklaringen overtuigender. Tips en hulpteksten staan op
MijnNVVE. U kunt ze ook op schrift krijgen door te bellen met de ledenservice (020) 620 06 90.


WERKGROEP LEDENPARTICIPATIE

De Werkgroep Ledenparticipatie (WGLP) zet zich in voor een groterebetrokkenheid van NVVE-leden, bij elkaar en bij de vereniging. De werkgroep wil contact tussen leden onderling stimuleren en hen meer betrekken bij de besluitvorming van de NVVE. Suggesties of vragen? Mail naar: wglp@nvve.nl of schrijf naar: NVVE, t.a.v. WGLP, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.LEDENADVIESRAAD

De Ledenadviesraad (LAR) biedt leden de gelegenheid om bij te dragen aan het realiseren van de maatschappelijke opdracht van de nvve. De LAR vervult een krachtige adviesfunctie, heeft
een onafhankelijke positie binnen de vereniging en fungeert als oog en oor voor de leden. Meer informatie op MijnNVVE.
Mailadres is: ledenadviesraad@nvve.nl.CAFE DOODNORMAAL

Om het gesprek over jongeren en het zelfgekozen levenseinde mogelijk te maken, organiseren de NVVE Jongeren maandelijks Café Doodnormaal. Deze bijeenkomst vindt elke keer in een andere studentenstad plaats, zie de agenda.


NIEUWSBRIEF

Om leden en niet-leden op de hoogte te houden van de actualiteiten publiceert de NVVE niet alleen nieuwsberichten op haar website, maar mailt zij ook geregeld een nieuwsbrief rond. Wilt u deze ontvangen? Leden kunnen zich aanmelden op mijnNVVE, onder ' wijzig mijn gegevens.'ADVIESCENTRUM

NVVE-leden kunnen bellen met het Adviescentrum voor informatie, advies en steun bij keuzes rond het levenseinde.

Het Adviescentrum bemiddelt ook bij problemen. Na een telefonisch intakegesprek door een coördinator kan een consulent op huisbezoek komen. Het Adviescentrum is tijdens kantooruren bereikbaar.LEZINGEN, PRESENTATIES EN WORKSHOPS

De NVVE verzorgt op verzoek lezingen, presentaties en workshops over het zelfgekozen levenseinde. Ze zijn bedoeld voor zowel professionals als particulieren. Voor aanvragen kunt u mailen naar lezingen@nvve.nl.


REGIOBIJEENKOMSTEN

Maandelijks organiseert de NVVE een regiobijeenkomst, telkens in een ander deel van het land. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen zowel leden als niet-leden informatie inwinnen en praktische vragen stellen. De toegang is gratis. Zie de agenda voor locaties en data.RAAD VAN BESTUUR NVVE

Agnes Wolbert

Dick BosscherRAAD VAN TOEZICHT NVVE

Voorzitter:

prof. dr. Job Cohen


Leden:

mr. Barbara Middeldorp

drs. Maarten ten Doesschate

prof. dr. Eddy Houwaart

drs. Flip Sutorius

Jos van der GeestADRES

Postbus 75331

1070 AH Amsterdam

telefoon: (020) 620 06 90

Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

website: nvve.nl

e-mail: info@nvve.nl