NVVE-NIEUWS


Week van de Euthanasie


De NVVE staat voor keuzevrijheid aan het eind van het leven. Om het bewustzijn over de keuzemogelijkheden te vergroten en de consequenties ervan te kunnen overzien, organiseert de NVVE jaarlijks de Week van de Euthanasie. Dit jaar is deze van 7 tot en met 14 februari.

De NVVE houdt op diverse plekken in het land bijeenkomsten waarin dieper wordt ingegaan op deze mogelijkheden. De bijeenkomsten zijn vooral gericht op niet-leden. Leden kunnen het hele jaar door met hun vragen terecht bij een (voor hen gratis) Spreekuur Wilsverklaringen in de buurt. Daar kunnen zij algemene informatie krijgen en persoonlijk advies over het opstellen en bespreken van wilsverklaringen. Ook kunnen zij hun al opgestelde wilsverklaring met een NVVE-consulent doornemen.

Meer over de Week van de Euthanasie en de spreekuren vindt u op nvve.nlNVVE zoekt vrijwilligers voor juridisch loket


De NVVE krijgt regelmatig juridische vragen van leden. Ze worden gesteld via de mail, de telefoon of op bijeenkomsten. In de meeste gevallen kan het adviescentrum of de communicatieafdeling ze naar tevredenheid beantwoorden. Maar soms zijn ze zo complex dat de beantwoording specifieke juridische kennis of juridisch onderzoek vergt.

De NVVE heeft hiervoor een juriste in dienst. Zij wil deze dienstverlening uitbreiden en actiever aanbieden aan leden. Om dit mogelijk te maken zoekt zij vrijwilligers uit het NVVE-ledenbestand die een bijdrage willen leveren aan dit ‘juridisch loket’.

Heeft u een achtergrond in het gezondheidsrecht en bent u bereid uw kennis en ervaring ter beschikking te stellen aan dit initiatief? Dan vragen we u dit kenbaar te maken bij Laura De Vito, jurist bij de NVVE: l.devito@nvve.nl. Zij spreekt dan verder met u over de dienstverlening en uw mogelijke rol daarin.Onderzoek naar stoppen met eten en drinken


Wanneer verder leven ondraaglijk wordt, kunnen mensen besluiten te stoppen met eten en drinken om zo de dood te versnellen. Veel experts zeggen dat dit ‘versterven’, zoals het wordt genoemd, een rustig sterfbed geeft. We weten er echter nog niet zoveel over.

Onderzoekers van Amsterdam UMC willen meer duidelijkheid krijgen over versterven. Zij zoeken contact met mensen die met dit doel overwegen te stoppen met eten en drinken. Zij willen vragen stellen over de gedachten en verwachtingen, en over de ervaringen van naasten. Deze informatie kan toekomstige patiënten, hun naasten, artsen en verzorgenden helpen.

Wanneer u mee wilt doen, kunt u contact opnemen met dr. Eva Bolt, huisarts-onderzoeker, via ee.bolt@amsterdamumc.nl, of telefonisch: 06 41 64 59 89.

Meer informatie over het onderzoek leest u op: stoppenmetetenendrinken.nl


Oproep: Neem deel aan Huiskamer­gesprekken


Het ministerie van VWS houdt van 15 februari tot 18 april zogenoemde Huiskamergesprekken onder de titel Dialoog over de laatste levensfase. Ze hebben plaats in Arnhem, Zwolle, Rotterdam en Eindhoven. De gesprekken gaan over vragen rond leven en dood, wie in de laatste levensfase belangrijk zijn voor mensen en hoe de maatschappij invulling kan geven aan de verschillende opvattingen hierover. Iedereen kan meedoen, de groepen bestaan uit maximaal acht deelnemers.

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet een brede discussie opzet over euthanasie, waardig ouder worden en voltooid leven. De Huiskamergesprekken worden afgesloten met een symposium in juni. Dan wordt een eindrapport aan minister Hugo de Jonge van VWS gepresenteerd.

De NVVE vindt het belangrijk dat haar stem in deze dialoog wordt gehoord. Daarom roept zij haar leden op zich aan te melden op: dialooglaatstelevensfase.nl.CBS: 80% is voorstander van euthanasie bij dementie


Euthanasie moet mogelijk zijn voor mensen met vergevorderde dementie, mits zij daarom hebben gevraagd toen zij nog wilsbekwaam waren. Dat vindt 80 procent van de Nederlandse bevolking. Dit is een van de uitkomsten uit een CBS-rapport over de opvattingen rond euthanasie, dat eind vorig jaar uitkwam.

In het algemeen vindt 87 procent van de volwassenen dat euthanasie onder bepaalde omstandigheden mogelijk moet zijn. Onder niet-gelovigen is dit aandeel zelfs 98 procent. Slechts 8 procent van de bevolking is tegen euthanasie in alle omstandigheden. Ongeveer driekwart is voorstander van de euthanasiemogelijkheid voor ongeneeslijk zieke kinderen en voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. De mogelijkheid om euthanasie te krijgen als iemand ‘levensmoe’ maar lichamelijk gezond is, kan op de steun van 55 procent van de bevolking rekenen. Bijna een derde is tegen euthanasie in zo’n situatie.

In 2001, toen de euthanasiewet werd aangenomen, kregen ruim 3000 mensen euthanasie. In 2018 waren dat er iets meer dan 6000.


Positief advies aan Hoge Raad over zaak tegen verpleeghuisarts


Euthanasie geven aan iemand die dementeert en wilsonbekwaam is, is toegestaan als op een correcte manier een schriftelijke wilsverklaring is ingediend. De arts hoeft in zo’n geval ook niet koste wat kost te proberen om met de patiënt over zijn doodswens te praten. Wel moet aan de zorgvuldigheidseisen in de wet worden voldaan.


Dat is de strekking van het advies dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad, Jos Silvis, eind vorig jaar gaf in twee vorderingen tot cassatie. Ze betreffen de recht- en de tuchtzaak tegen een verpleeghuisarts die een 74-jarige ernstig dementerende vrouw euthanasie had gegeven. De cassatie is ‘in belang der wet’. Dat betekent dat de uitspraak van de Hoge Raad – die begin dit jaar wordt verwacht – geen gevolgen heeft voor de betrokken arts. De uitspraak is er alleen voor bedoeld de rechtsontwikkeling rond de euthanasiewet te bevorderen.


Geen onjuist vonnis

Het Openbaar Ministerie had de verpleeghuisarts van moord beschuldigd, nadat de regionale toetsingscommissie euthanasie (RTE) eerder had geoordeeld dat de arts de zorgvuldigheidseisen uit de wet onvoldoende had nageleefd. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de arts zorgvuldig had gehandeld, zij werd ontslagen van rechtsvervolging. Hoewel het OM het daar niet mee eens was, besloot het om niet in hoger beroep te gaan, maar in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

In zijn advies beantwoordt de procureur-generaal een aantal vragen. Hij is van mening dat de rechtbank (die zei dat de arts goed had gehandeld) geen onjuist vonnis heeft gewezen. Hij vindt verder dat de tuchtrechter (die zei dat de arts niet zorgvuldig genoeg te werk was gegaan) een verkeerde redenering heeft gebruikt. De toetsingscommissie (die zei dat de arts niet zorgvuldig genoeg te werk was gegaan) heeft bovendien een fout gemaakt door te zeggen dat de wilsverklaring niet duidelijk genoeg was.

Als de Hoge Raad het advies van de PG overneemt, is dat een positieve ontwikkeling, zo reageerde de NVVE.