Contributie per 1 januari 2021

De contributie van het NVVE-lidmaatschap bedraagt per 1 januari 2021 € 22,85 per jaar. De stijging met € 0,35 is het gevolg van de indexering die jaarlijks op het tarief wordt toegepast. De Algemene Leden­vergadering stemde er vorig jaar mee in dat de contributie jaarlijks volgens deze CPI-index  wordt ver­hoogd. Zo blijven de reguliere inkomsten en uitgaven met elkaar in lijn.


Week van de Euthanasie

Op zaterdag 13 februari begint de Week van de Euthanasie. De NVVE presenteert dan de première van een bijzondere documentaire over euthanasie bij dementie. Daarnaast worden diverse digitale lezingen verzorgd voor leden en niet-leden. Het volledige programma staat binnenkort op nvve.nl/weekvan.


RTE past Euthanasiecode aan

De RTE (Regionale Toetsingscommissies Euthanasie) heeft de Euthanasiecode 2018 aangepast. De wijzigingen hebben betrekking op het verlenen van euthanasie aan wilsonbekwame mensen met vergevorderde dementie. Aanleiding is de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen specialist ouderen­geneeskunde Marinou Arends. Zij gaf euthanasie aan een wilsonbekwame vrouw met vergevorderde dementie (mede) op basis van haar wilsverklaring. Arends werd ontslagen van rechtsvervolging. Onlangs besloot het Openbaar Ministerie om niet over te gaan tot vervolging van een andere arts die hetzelfde had gedaan. In beide gevallen had een RTE de casus als onzorgvuldig beoordeeld. Nu, met de gewijzigde criteria, zou dat oordeel anders uitvallen.

Ruimte voor interpretatie De aangepaste code stelt nu dat er ruimte is voor artsen om de schriftelijke wilsverklaring te interpreteren. Ze hoeven niet alleen naar de letterlijke tekst te kijken, maar moeten alle omstandig­heden in hun oordeel meewegen. Andere wijziging is dat de RTE het oordeel van de arts ‘terug­houdend’ moet toetsen. De vaststelling of er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden vraagt een medisch-professioneel oordeel en dat is voorbehouden aan de arts. De arts hoeft ook niet met een wils­onbekwame patiënt te overleggen over het moment en de wijze van euthanasie, zo staat nu in de code. Als er aanwijzingen zijn dat onrust of agressie kan ontstaan bij de uitvoering van de euthanasie, dan mag de arts bovendien premedicatie geven, een slaapmiddel in de koffie doen bijvoorbeeld. •


'Maak wilsverklaring vast onderdeel van medisch dossier

Wilsverklaringen zouden een vast onderdeel moeten worden van het medisch dossier bij de huisarts. Dat zegt de nvve naar aanleiding van een enquête waartoe zij opdracht had gegeven. Uit het representatieve onderzoek van bureau Newcom bleek dat veel ouderen het moeilijk vinden om met hun huisarts te praten over hun wensen rond het levenseinde. Wilsverklaringen in het dossier zouden dat gesprek op gang kunnen brengen, zo zeggen acht op de tien 55-plussers. Voor zich uitschuiven Het onderzoek is een vervolg op een NVVE-enquête uit 2014. Sindsdien zien steeds meer ouderen het belang in van een wilsverklaring. Ruim 77 procent van de 55-plussers is voorstander van het opstellen van wils­verklaringen. Toch komt het er in de praktijk nog weinig van. Het aantal mensen dat een wilsverklaring heeft, is sinds 2014 gestegen van 14 naar 18 procent. Volgens het onderzoek schuiven mensen het onderwerp voor zich uit zolang zij niet ziek zijn. Pas als de gezondheid achteruit gaat, gaan zij erover nadenken. Het blijkt bovendien geen gemakkelijk gespreks­onderwerp. 63 procent heeft er met de kinderen over gesproken en 54 procent met de partner. 52 procent besprak het met de huisarts, in 2014 was dat 35 procent. •


UW VERHAAL OP DE NVVE-WEBSITE Een persoonlijk verhaal vertelt vaak zoveel meer dan een opsomming van feiten. Vandaar dat op de website van de NVVE verhalen worden verzameld van mensen die hun ervaring willen delen. Zodat anderen er steun uit kunnen halen of ervan kunnen leren. De verhalen gaan bijvoorbeeld over het belang van een goede wilsverklaring of over hoe je nog kunt genieten van de mensen om je heen in je laatste levensfase. Of over hoe een levensbeëindiging verliep en welke herinneringen dat heeft achtergelaten. Wilt u ook uw verhaal delen? Stuur dan een e-mail naar verhalen@nvve.nl.