Minister wil euthanasie voor kinderen tussen 1 en 12 jaar met regeling mogelijk maken

Ook voor doodzieke kinderen tussen 1 en 12 jaar oud wordt euthanasie in de toekomst mogelijk. Minister Hugo de Jonge gaat daarvoor, samen met kinderartsen en het Openbaar Ministerie, een regeling ontwerpen. Kinderartsen pleiten hier al langer voor. De NVVE is er eveneens positief over.

Het gaat om een zeer klein aantal kinderen, zo’n vijf tot tien per jaar. Ze lijden ondraaglijk en uitzichtloos en palliatieve zorg brengt ze geen verlichting. De problematiek kwam vorig jaar nog eens extra wrang onder de aandacht toen ouders in de media vertelden hoe hun ongeneeslijk zieke en ondraaglijk lijdende kind alleen kon overlijden door het voedsel en vocht te onthouden.

Euthanasie is op dit moment uitsluitend mogelijk voor baby’s tot 1 jaar en voor kinderen/mensen van 12 jaar of ouder. Voor de baby’s beslissen de ouders, kinderen van 12 jaar en ouder worden als wilsbekwaam beschouwd en mogen meebeslissen. Juridische waarborgen Volgens de minister hoeft de euthanasiewet er niet voor te worden aangepast, een nieuwe regeling is voldoende. Met de regeling wil de minister de belangen van kinderen in deze leeftijd beschermen en tegelijkertijd artsen meer juridische waar­borgen bieden.

(Kinder)artsen moeten op dit moment in een juridisch schemer­gebied opereren. Als ze het leven van een kind actief beëindigen, zijn ze strafbaar. Maar ze kunnen wel een beroep doen op de recht­vaardigingsgrond van ‘overmacht in de zin van noodtoestand’. Dat betekent dat ze in een conflict van plichten terecht zijn gekomen: enerzijds de plicht om het leven te beschermen en anderzijds de plicht om barmhartig te zijn als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. De Jonge wil artsen met de nieuwe regeling op dit punt meer houvast bieden. •