Wat kan de NVVE voor u doen?

Agenda NVVE vanwege coronacrisis aangepast, geen ALV op 6 juni

De NVVE heeft de agenda voor de komende tijd opnieuw aangepast. Aanleiding daarvoor zijn de maatregelen die het kabinet op 21 april bekendmaakte. Het ledenoverleg van 28 april en de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 6 juni zijn definitief geschrapt. Alle agendapunten van de ALV schuiven door naar de vergadering in december. In de junivergadering stond de vaststelling van de jaarrekening gepland. Die moet dus plaatsvinden in december. Uit oogpunt van transparantie wordt de jaarrekening binnenkort op onze website geplaatst, met de kanttekening dat de ALV deze nog moet vaststellen.

Alle bijeenkomsten opgeschort De regiobijeenkomsten, Café Doodnormaal, onze lezingen en presentaties en de spreekuren over wilsverklaringen zijn tot nader order opgeschort. Huisbezoeken van consulenten zijn eveneens tot nader order vervallen. Onze telefonische dienstverlening is daardoor nog belangrijker geworden. De Ledenadministratie en het Adviescentrum krijgen flink wat vragen te verwerken. Ze worden bijgestaan door de vrijwilligers, die soepel omschakelden van persoonlijke naar telefonische consulten. Op de website staat een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop. Die actualiseren we zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Zolang de beperkingen van kracht blijven, houdt de nvve de dienstverlening aan de leden zo goed mogelijk in stand. We zijn zoals gebruikelijk bereikbaar via (020) 620 06 90, via het contactformulier op de website of per e-mail via info@nvve.nl.


WILSVERKLARINGEN De NVVE geeft wilsverklaringen uit waarmee u uw wensen rond het levenseinde kunt vastleggen. Zo is het voor artsen en uw naasten duidelijk wat u wilt. U kunt de wilsverklaringen online opstellen op MijnNVVE. Dat is gratis. Wilsverklaringen op papier kosten 10 euro. De penning waarmee u verklaart dat u niet wilt worden gereanimeerd, is te bestellen via de Patiëntenfederatie. De Patiëntenfederatie nam de niet- reanimerenpenning in 2017 van de NVVE over.LEDENADVIESRAAD • De Ledenadviesraad (LAR) biedt leden de gelegenheid om bij te dragen aan het realiseren van de maatschappelijke opdracht van de NVVE. De LAR vervult een krachtige adviesfunctie, heeft een onafhankelijke positie binnen de vereniging en fungeert als oog en oor voor de leden. Meer informatie op MijnNVVE. Mailadres is: ledenadviesraad@nvve.nl.NIEUWSBRIEF

Om leden en niet-leden op de hoogte te houden van de actualiteiten publiceert de NVVE niet alleen nieuwsberichten op haar website, maar mailt zij ook geregeld een nieuwsbrief rond. Wilt u deze ontvangen? Leden kunnen zich aanmelden op mijnNVVE, onder ' wijzig mijn gegevens.'


ADVIESCENTRUM

NVVE-leden kunnen bellen met het Adviescentrum voor informatie, advies en steun bij keuzes rond het levenseinde.

Het Adviescentrum bemiddelt ook bij problemen. Na een telefonisch intakegesprek door een coördinator kan een consulent op huisbezoek komen. Het Adviescentrum is tijdens kantooruren bereikbaar.
RAAD VAN BESTUUR NVVE

Agnes Wolbert

Dick BosscherRAAD VAN TOEZICHT NVVE

Voorzitter:

prof. dr. Job Cohen


Leden:

mr. Barbara Middeldorp

drs. Maarten ten Doesschate

prof. dr. Eddy Houwaart

drs. Flip Sutorius

Jos van der GeestADRES

Postbus 75331

1070 AH Amsterdam

telefoon: (020) 620 06 90

Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

website: nvve.nl

e-mail: info@nvve.nl