LEDENOVERLEG DINSDAG 20 APRIL 2021

Voorafgaand aan de ALV is er een overleg voor leden onderling. Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 20 april 2021 om 19.30 uur in de Eenhoorn te Amersfoort (onder voorbehoud vanwege Coronaregels).

Aanmelden kan via www.nvve.nl vanaf woensdag 24 februari 2021.


VOORLOPIGE AGENDA ALGEMENE LEDEN­VERGADERING ZATERDAG 29 MEI 2021

1 Opening door dagvoorzitter NVVE 2 Ingekomen stukken en mededelingen 3 Verslag van de ALV d.d. 12 december 2020 4 Jaarverslag en jaarrekening 2020 5 Meerjarenbeleidsplan 2022 – 2026 6 (Her)benoeming leden Raad van Toezicht 7 Rondvraag 8 Sluiting

De ALV wordt op zaterdag 29 mei 2021 om 11:00 uur. gehouden in De Eenhoorn te Amersfoort (onder voorbehoud vanwege Coronaregels). Aanmelden kan via www.nvve.nl vanaf woensdag 24 februari 2021.