BERICHTEN


Portugal neemt euthanasiewet aan, Spanje op weg naar legale euthanasie

Het Portugese parlement heeft eind januari ingestemd met een euthanasiewet. Wel moet de president de wet nog ondertekenen. De wet was ingediend door de linkse partij BE en kreeg 136 stemmen voor en 78 tegen. In Spanje stemde het parlement half december in met een euthanasiewet. Daar moet de Senaat dit voorjaar nog mee instemmen. In Portugal moet sprake zijn van een terminale ziekte en ondraaglijk lijden, en de stervende moet wilsbekwaam en 18 jaar of ouder zijn. Alleen ingezetenen kunnen toestemming krijgen voor euthanasie. In Spanje geeft de wet zeer ernstig zieke patiënten die ondraaglijk lijden en geen uitzicht op genezing hebben, recht op euthanasie of hulp bij zelfdoding. Nu staat er op de hulp bij levensbeëindiging in Spanje nog maximaal tien jaar celstraf. Volgens een opiniepeiling uit 2018 is een ruime meerderheid van de bevolking, 84 procent, voor legalisering. Voorheen bestond er veel weerstand tegen, vooral ingegeven door de katholieke kerk. Het draagvlak voor euthanasie groeide de afgelopen jaren fors mede dankzij de film Mar adentro. Die gaat over een geheel verlamde man die 28 jaar campagne voerde voor het recht op hulp bij zelfdoding. De film was op ware gebeurtenissen gebaseerd en deed veel stof opwaaien. In Europa hebben alleen Nederland, België en Luxemburg al een wet die de strafbaarheid van euthanasie opheft.


Ledenadviesraad brengt twee adviezen uit

Eind 2020 heeft de Ledenadviesraad (LAR) op verzoek van de Raad van Bestuur en in het kader van het nieuwe meerjarenbeleid 2022-2026 een tweetal adviezen uitgebracht. Het eerste advies betreft het onderwerp: ‘helpen bij zelfdoding en naasten’. De LAR is van mening dat het versterken van de positie van de naaste ten opzichte van betrokkene uiterst belangrijk is. Ook vindt de LAR het belangrijk dat een naaste wordt gevrijwaard van strafvervolging wanneer deze, door de betrokkene aangewezen, in praktische zin en onder voorwaarden hulp bij zijn zelfdoding biedt. De LAR vindt dan ook dat de NVVE nadrukkelijk en publiekelijk het wetsvoorstel Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek (het initiatiefwetsvoorstel van D66) moet steunen. De vereniging moet tevens stimuleren dat de positie van de naaste verschuift van een bijrol naar een van de hoofdrollen. Het tweede advies betreft de inzet van ambassadeurs om het gedachtegoed van de NVVE beter te verspreiden. Ambassadeurs kunnen leden, vrijwilligers en bekende Nederlanders zijn. De LAR vindt met name dat de NVVE het potentieel van haar leden hierin beter kan benutten. Door met kleine pilots te beginnen en voldoende ondersteuning te bieden, kan de ambassadeursbeweging zich verder verspreiden. De volledige adviezen zijn te vinden op: mijnnvve.nl, onder het kopje Ledenadviesraad. Ook vindt u daar het Werkplan 2021 van de LAR.


Nieuwe voorzitter voor RTE

Sinds 1 februari is Jeroen Recourt (50) de nieuwe coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE’s). De ministers Van Ark voor Medische Zorg en Sport (VWS) en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid hebben Recourt voor vier jaar benoemd. Hij volgt Jacob Kohnstamm op. Recourt wordt tevens voorzitter van de RTE-regio Noord-Holland. Hij was voorheen onder meer werkzaam als rechter. Tot 1 februari was hij voorzitter van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheids­zorg in Amsterdam. Daarnaast is hij lid van de Eerste Kamer voor de Partij van de Arbeid. Er zijn vijf regionale toetsings­commissies euthanasie in Nederland. Zij beoordelen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen die zijn beschreven in de euthanasiewet. Jacob Kohnstamm werd in 2016 coördinerend voorzitter. Kohnstamm was tevens voorzitter van de NVVE, tussen 2000 en 2006. Hij zat jaren in de politiek, namens D66.


Mijn verhaal

Op de (onlangs) vernieuwde website van de NVVE vertellen leden over hun ervaringen met het (zelfgekozen) levenseinde en euthanasie. Omdat juist die persoonlijke ervaringen zoveel steun kunnen bieden aan anderen. Wilt u ook uw verhaal delen? Stuur dan een mail naar: verhalen@nvve.nl.


Grote regionale verschillen in aantallen euthanasie in Nederland

Er zijn grote geografische verschillen in het aantal gevallen van euthanasie in Nederland. In de drie steden met het hoogste aantal werd zeven keer vaker euthanasie gegeven dan in de steden met het laagste aantal. Dat blijkt uit een onderzoek van het Radboudumc in Nijmegen en de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen naar de euthanasie-aantallen van 2013 tot en met 2017. De wetenschappers keken naar de euthanasiegevallen die door huisartsen werden uitgevoerd. Zij nemen 85 procent van het totale aantal voor hun rekening. De onderzoekers onderscheiden zes factoren die van invloed zijn op hoe vaak euthanasie wordt gegeven. Het gaat om leeftijd, het percentage kerkgangers, het aantal mensen dat op een progressieve partij stemt, de hoogte van het inkomen, hoe mensen hun gezondheid ervaren en hoeveel vrijwilligers er actief zijn op het gebied van euthanasie en het levens­einde. Ondanks dat deze factoren in de cijfers werden verdisconteerd, bleven de verschillen opmerkelijk groot. Om die te kunnen verklaren is nader onderzoek nodig, vinden de onderzoekers. Goede voorlichting > In interviews over de resultaten zei onderzoeker Theo Boer, ethicus en theoloog en bekend om zijn kritische houding tegenover de euthanasiepraktijk, dat de verschillen mogelijk te verklaren zijn omdat artsen in bepaalde regio’s euthanasie vaker zouden aanbieden. In een ingezonden brief in Trouw verwerpt de NVVE die mogelijkheid. De vereniging stelt dat er geen sprake van actief aanbieden is. Eerder is de vraag in sommige gebieden groter dan elders en ook de bereidheid van huisartsen om een euthanasieverzoek te honoreren. De NVVE weet uit ervaring dat beide groter zijn in stedelijke gebieden, met name in het westen van het land. Ze merkt op dat het niet toevallig is dat de kaart van het euthanasieonderzoek vrijwel geheel overlapt met de kaart die aangeeft waar NVVE-leden wonen.  De NVVE vindt dat goede voorlichting over euthanasie ervoor kan zorgen dat de geografische verschillen in de uitvoering verder afnemen. Het mag niet zo zijn dat mensen met een euthanasie­wens in hun eigen regio moeilijk terecht kunnen, zegt ze. Op basis van de gegevens uit het onderzoek breidt de NVVE de voorlichtings­activiteiten in bepaalde regio’s uit. •


GEEF DE NVVE UW EMAIL ADRES De NVVE wil graag meer per e-mail met haar leden communiceren. Dat is milieu­vriendelijker, goedkoper en sneller dan per post. Het gaat bijvoorbeeld om nieuws­brieven, maar ook om uitnodigingen voor onze bijeenkomsten bij u in de buurt. Heeft u uw e-mailadres nog niet opgegeven of wilt u controleren of we wel het juiste adres hebben? Ga naar www.nvve.nl/mijn-email en pas uw gegevens aan. Daar kunt u ook aangeven dat u: • wilt deelnemen aan ons ledenpanel • per mail uitnodigingen wilt krijgen • de tweewekelijkse nieuwsbrief wilt • ons kwartaalblad Relevant voortaan uitsluitend digitaal wenst te ontvangen Hartelijk dank voor uw medewerking!