September 2021, Jaargang 47, nummer 3

Onderzoekers: ‘Casemanagement is maatwerk, ook bij levenseinde­vraagstukken’

Ethicus Rosalie Pronk over euthanasie bij mensen met een psychische aandoening

NVVE-coördinatoren: ‘Wij geven informatie zodat mensen zelf een keuze kunnen maken’

(On)duidelijkheid over euthanasie bij vergevorderde dementie

Hanneke Kwast: ‘We waren steeds te laat, de tijd haalde ons in’

Zwijgen als de dood nadert

‘Dat mijn ouders zo konden sterven, gun ik iedereen’

CLW vermoedt dat OM haar in een kwaad daglicht wil stellen

Redactioneel


Iets extra’s doen?

Als een medewerker of vrijwilliger van de NVVE een lid naar tevredenheid heeft bijgestaan, krijgen we van het lid of van de familie geregeld de vraag: kan ik wat extra’s voor de nvve doen? Dat kan inderdaad, bijvoorbeeld met een schenking of een nalatenschap. De NVVE kan daarmee onder meer wetenschappelijk onderzoek financieren of professionals steunen die door hun activiteiten voor het zelfgekozen levenseinde juridische ondersteuning nodig hebben. U bepaalt uiteraard zelf de hoogte van het bedrag, maar u kunt ook een bestedingsdoel bedenken binnen het werkveld van de NVVE dat u persoonlijk aanspreekt. We hebben de vragen en antwoorden rond nalatenschappen overzichtelijk bijeengebracht in een brochure die u kunt aanvragen (en die ook op de website van de NVVE te vinden is). Een samenvatting daarvan is als folder bij deze Relevant gevoegd. Kunt u bij uw documenten bewaren en op uw gemak eens doorlezen. Wat de NVVE (onder veel meer) voor haar leden doet, kunt u lezen in het artikel in deze editie waarin de vier coördinatoren van het NVVE-adviescentrum aan het woord komen. Vier professionals, die ieder ook zo hun persoonlijke motivatie met zich meebrengen.

De vragen die zij krijgen lopen sterk uiteen, maar vaak gaat het over het levenseinde bij dementie of psychiatrie. Twee belangrijke thema’s die eveneens in deze editie van ons kwartaalblad aan de orde komen. We gaan onder meer na hoe casemanagers dementie omgaan met euthanasieverzoeken van de cliënt: hoe ver reikt hun betrokkenheid? Daarnaast vertelt ethicus Rosalie Pronk over een van de moeilijkst te beantwoorden vragen in het traject richting euthanasie bij psychisch lijden: wanneer is de situatie van iemand met een psychische aandoening uitzichtloos te noemen? Ze zegt: ‘In theorie kun je eindeloos behandelen, maar het gaat om de redelijkheid van de behandeloptie.’ Tot slot wijs ik u graag op de eerste column van de nieuwe directeur van de NVVE, Fransien van ter Beek. Ze heeft, vanwege de coronamaatregelen, via beeldbellen al met een aantal leden kennisgemaakt. Ze komt in een van de volgende uitgaven van Relevant uitgebreider aan het woord. Nu buigt zij zich in haar column alvast over de vraag: waarom heeft de NVVE niet vijf miljoen leden? • Dick Bosscher, hoofdredacteur