Fransien van ter Beek: ‘Wij zijn blij met alle steun’


Geef om het vrij­willige levens­einde

De NVVE staat naast iedereen die vindt dat mensen zelf moeten kunnen bepalen wanneer, waar en hoe zij overlijden. Samen met u, 173.000 leden en 150 actieve vrijwilligers en consulenten, willen wij een vrijwillig levenseinde bereikbaar maken voor iedereen in Nederland. Denkt u erover om de NVVE financieel te steunen? Daar zou u ons een groot plezier mee doen, wij zijn blij met elke (eenmalige) gift voor onze projecten en onderzoeken. Ook een belastingvrije schenking of opname in uw testament helpt ons enorm. Een nalatenschap is niet zomaar iets, daar denkt u goed over na. Net zoals u goed heeft nagedacht over keuzevrijheid rond het levenseinde. In de brochure Nalaten aan de NVVE, hoe doe ik dat? leest u waarom u ons in uw nalatenschap zou kunnen opnemen en hoe u dat kunt regelen. Met uw hulp kunnen we ervoor zorgen dat het debat over het zelfgekozen levenseinde gevoerd blijft worden en dat onze missie wordt gerealiseerd.

‘Het bleek allemaal best simpel, leuk zelfs’

‘Ik wil graag dat mijn erfenis goed terechtkomt’

‘Tijdens al het uitzoekwerk kwam ik er ook achter dat mijn broers en zussen 30 procent erfbelasting zouden moeten betalen over een eventuele schenking van mij. Ze hebben het geld niet echt nodig en ik wil graag dat het goed terechtkomt. Dus heb ik besloten een groot deel van mijn nalatenschap aan goede doelen te schenken.’ Via een erfstelling of een legaat is het mogelijk de NVVE in uw testament op te nemen. U kunt ook een verklaring opstellen die door uw notaris officieel aan uw testament wordt toegevoegd. De NVVE is een erkend goed doel met ANBI-status. Daardoor vervalt schenkbelasting en wordt elke cent van uw nalatenschap voor ons werk benut.

Door uw nalatenschap en testament weloverwogen te regelen, heeft u invloed op wie er van u erft als u komt te overlijden. Legt u uw wensen en keuzes niet rechtsgeldig vast, dan erven alleen de wettelijke erfgenamen: uw eventuele partner en familieleden tot in de zesde graad. De recentelijk overleden 75-jarige Ron Rooswinkel uit Rhenen was terminaal ziek, en wilde zijn laatste levensfase niet met pijn in bed doorbrengen. ‘Die laatste fase betekent allerlei dingen regelen, opruimen, afscheid nemen. En beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over wie ik in mijn testament opneem.’ Het verbaasde hem eigenlijk dat hij alles pas op het laatst regelde. ‘Je denkt toch dat het wel goed komt. Ik was er gewoon niet mee bezig. Terwijl het eigenlijk allemaal best simpel is, leuk zelfs. Mensen zijn heel dankbaar.’

Waar draagt u aan bij?’

Samen met u wil de NVVE ervoor zorgen dat een vrijwillig levenseinde voor iedereen in Nederland bereikbaar is. Met uw steun kunnen we: • het zelfgekozen levenseinde blijvend op de kaart zetten bij de politiek, overheid en maatschappelijke organisaties • mensen goede voorlichting en informatie geven zodat zij zelf kunnen beslissen over hun levenseinde • scholing bieden aan zorgprofessionals zodat zij meer kennis hebben over de euthanasiewet en wilsverklaringen en zo patiënten beter kunnen ondersteunen • artsen en naasten juridische steun bieden bij rechtszaken rondom euthanasie en hulp bij zelfdoding • de leerstoel Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven financieren (dat doen we via het NVVE-fonds) • initiatieven ondersteunen die het zelfgekozen levenseinde bij een groot publiek onder de aandacht brengen • naasten ondersteunen en passende begeleiding voor hen ontwikkelen. • landelijke campagnes voeren (zoals de Dag van de Wilsverklaring en de Week van de Euthanasie). In de brochure Nalaten aan de NVVE, hoe doe ik dat? leest u hoe u ons kunt steunen. Download de brochure op: nvve.nl/brochures. U kunt ook bellen met: (020) 620 06 90 (tijdens kantooruren). Dan krijgt u de brochure per post thuisbezorgd.

‘Nalaten is niet zomaar iets’

‘Ik ben Anita van der Zwaan en als fondsen­werver verbonden aan de NVVE. Nalaten is niet zomaar iets, daar denkt u goed over na. Het doel moet passen bij hoe u in het leven staat. Juist dat maakt uw nalatenschap waardevol. Voor u én voor de NVVE. Daarom nodig ik u van harte uit voor een vrijblijvend gesprek. Wilt u een afspraak maken (ook bij u thuis) of heeft u vragen? Mail mij dan op: schenkenennalaten@nvve.nl. U kunt me tijdens kantooruren ook bellen op: 06 82 27 68 56. Wilt u eerst op uw gemak alle informatie lezen? Download dan de brochure Nalaten aan de NVVE, hoe doe ik dat? Ga naar: nvve.nl/brochures of bel: (020) 620 06 90. Dan krijgt u de brochure per post thuis gestuurd.

NVVE, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam, (020) 620 06 90, RSIN: 002946099, KvK: 40407122, nvve.nl

Foto's: Frank Maaskamp, Anne Meijer en Martien Versteegh