Wat kan de NVVE voor u doen?


WILSVERKLARINGEN

De NVVE geeft wilsverklaringen uit waarmee u uw wensen rond het levenseinde kunt vastleggen. Zo is het voor artsen en uw naasten duidelijk wat u wilt. U kunt de wilsverklaringen online opstellen op MijnNVVE. Dat is gratis. Wilsverklaringen op papier kosten 10 euro. De penning waarmee u verklaart dat u niet wilt worden gereanimeerd, is te bestellen via de Patiëntenfederatie of via telefoonnummer 0900 23 56 780.


SPREEKUUR

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw wilsverklaringen? Dan kunt u op diverse plekken in Nederland terecht voor een gratis NVVE-spreekuur. De spreekuren zijn wekelijks. Tijdens het gesprek kunt u uw vragen persoonlijk met een NVVE-medewerker bespreken. Dat kan ook telefonisch en nu eveneens via beeldbellen. De gesprekken zijn bedoeld voor korte vragen over uw wilsverklaringen. Voor het telefonisch spreekuur, beeldbellen en een gesprek op locatie moet u een afspraak maken. Daarvoor belt u met (020) 620 06 90. Het kan ook online op nvve.nl/spreekuren. Een persoonlijke aanvulling op uw euthanasieverzoek of behandelverbod maakt uw wilsverklaringen overtuigender. Tips en hulpteksten staan op de website. Ze zijn te vinden op de pagina die opent zodra u vanaf de homepage inlogt op Mijn NVVE. U kunt ze ook op schrift krijgen door te bellen met de ledenadministratie (020) 620 06 90.


WERKGROEP LEDENPARTICIPATIE

De Werkgroep Ledenparticipatie (WGLP) zet zich in voor een grotere betrokkenheid van NVVE-leden, bij elkaar en bij de vereniging. De werkgroep wil contact tussen leden onderling stimuleren en hen meer betrekken bij de besluitvorming van de NVVE. Suggesties of vragen? Mail naar: wglp@nvve.nl of schrijf naar: NVVE, t.a.v. WGLP, Postbus 75331, 1070 AH Amsterdam.


LEDENADVIESRAAD

De Ledenadviesraad (LAR) biedt leden de gelegenheid om bij te dragen aan het realiseren van de maatschappelijke opdracht van de NVVE. De LAR vervult een krachtige adviesfunctie, heeft een onafhankelijke positie binnen de vereniging en fungeert als oog en oor voor de leden. Meer informatie op MijnNVVE.

Mailadres is: ledenadviesraad@nvve.nl.


CAFE DOODNORMAAL

Om het gesprek over jongeren en het zelfgekozen levenseinde mogelijk te maken, organiseert nvve Jongeren maandelijks café Doodnormaal. Vanwege corona wordt gewerkt aan digitale alternatieven. De agenda is te vinden op nvve.nl/agenda.


NIEUWSBRIEF

Om leden en niet-leden op de hoogte te houden van de actualiteiten publiceert de NVVE niet alleen nieuwsberichten op haar website, maar mailt zij ook geregeld een nieuwsbrief rond. Wilt u deze ontvangen? Leden kunnen zich aanmelden op mijnNVVE, onder ' wijzig mijn gegevens.'


ADVIESCENTRUM

NVVE-leden kunnen bellen met het Adviescentrum voor informatie, advies en steun bij keuzes rond het levenseinde.

Het Adviescentrum bemiddelt ook bij problemen. Na een telefonisch intakegesprek door een coördinator kan een consulent op huisbezoek komen. Het Adviescentrum is tijdens kantooruren bereikbaar op (020) 620 06 90.


LEZINGEN, PRESENTATIES EN WORKSHOPS

De NVVE verzorgt op verzoek lezingen, presentaties en workshops over het zelfgekozen levenseinde. Ze zijn bedoeld voor zowel professionals als particulieren. Voor aanvragen kunt u mailen naar lezingen@nvve.nl.


REGIOBIJEENKOMSTEN

Vanwege corona zijn de regiobijeen­komsten voor niet-leden vervangen door digitale lezingen. nvve-leden kunnen zich inschrijven voor gratis digitale lezingen over het nut van wilsverklaringen, juist in tijden van corona. Kijk op nvve.nl/agenda en op nvve.nl/lezingen.


RAAD VAN BESTUUR NVVE

Fransien van ter Beek, Dick Bosscher


RAAD VAN TOEZICHT NVVE

Voorzitter:

prof. dr. Job Cohen

Leden:

mr. Barbara Middeldorp

drs. Maarten ten Doesschate

prof. dr. Eddy Houwaart

drs. Flip Sutorius

Hans van Amstel-Jonker


ADRES

Postbus 75331

1070 AH Amsterdam

telefoon: (020) 620 06 90

Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00

website: nvve.nl

e-mail: info@nvve.nl

Als gevolg van coronamaatregelen kan de reguliere dienstverlening van de NVVE wijzigen. Kijk voor actuele informatie op nvve.nl.