Geld doneren of nalaten aan de NVVE

‘Dat mijn ouders zo konden sterven, gun ik iedereen’

Of het nu gaat om doneren of nalaten: bij allebei staat dankbaarheid centraal. Zowel bij de gever als bij de begunstigde. ‘Het gaat niet om het bedrag, het is iedere keer een bijzondere blijk van steun.’

Petra Jansen (50) is een van die mensen die onlangs uit dankbaarheid een donatie deed aan de NVVE. Haar ouders kregen in 2020 op dezelfde dag euthanasie, een wens die in eerste instantie niet zomaar uitvoerbaar bleek. De huisarts wilde zich niet wagen aan twee mensen tegelijkertijd euthanasie geven, maar schakelde wel de NVVE in. ‘Dat bleek een gouden zet. In een paar weken tijd was alles geregeld. Mijn ouders zijn op 1 augustus, hand in hand liggend op bed, samen ingeslapen’, vertelt Petra. Veel rust > Het levenseinde van Petra’s ouders kwam niet geheel onverwacht in zicht. Zowel haar vader als haar moeder leed aan kanker, gedurende zeven jaar op en af. ‘Om de beurt kwam de kanker weer terug, of in een andere vorm. Op het laatst kreeg mijn vader keelkanker en al snel bleek daar niets meer aan te doen. In die tijd onderging mijn moeder chemo, die niet aan bleek te slaan. Ze was dan ook meteen heel stellig toen mijn vader om euthanasie vroeg: zij wilde ook. Samen het leven verlaten werd hun streven’, vertelt ze. Dat haar ouders allebei niet hoefden te lijden en er veel professionals betrokken waren bij het euthanasietraject, gaf Petra en haar familie veel rust. ‘Op deze manier sterven, het zelf in de hand hebben, gun je iedereen. Ik vond euthanasie vroeger altijd een beetje gek, dat je dan op een bepaald tijdstip een afspraak hebt om te overlijden. Maar het bleek juist heel bijzonder.

­We zijn de NVVE heel dankbaar voor alle hulp en begeleiding. Daarom hebben we er als familie voor gekozen om tweehonderd euro te doneren. Onze dankbaarheid valt niet in geld uit te drukken, maar dit voelde als het minste wat we konden doen.’ Iedere keer bijzonder > Voor Sjoerd Pieplenbosch, sinds vier jaar als controller verantwoordelijk voor de financiën van de NVVE, blijft het iedere keer bijzonder als mensen geld doneren of nalaten aan de vereniging. ‘Het gaat niet om het bedrag, het raakt keer op keer als mensen bij hun levenseinde aan ons denken. Dankzij financiële ondersteuning zijn we in staat om veel van onze doelen te bereiken. Zoals het levenseinde blijvend op de kaart zetten in de politiek, bij de overheid, bij maatschappelijke organisaties en niet in de laatste plaats bij het grote publiek’, vertelt hij. Daarnaast gebruikt de NVVE de financiële ondersteuning om goede voorlichting en informatie te geven aan mensen, zodat zij zelf kunnen beslissen over hun levenseinde. ‘En natuurlijk is het voor ons als vereniging belangrijk én noodzakelijk om te blijven groeien in ledenaantal, zodat we ook de komende jaren een gezaghebbende organisatie blijven. Dus ook daarvoor is alle steun welkom’, aldus Sjoerd. ‘We zien dat veel leden al jaren, naast hun jaarlijkse contributie, een vrijwillige bijdrage of donatie doen. Daar zijn we net zo dankbaar voor als voor nalatenschappen.’

Meerdere erfgenamen > In de meeste gevallen krijgt de NVVE niet te horen waarom zij begunstigde is geworden, al geven nabestaanden soms dankbaarheid voor advies en steun op als reden. ‘Over het algemeen weten we niet veel, omdat hierover geen informatie wordt verstrekt. Met name bij nalatenschappen zijn wij vaak een van de erfgenamen die worden genoemd, bijvoorbeeld samen met goede doelen als KWF of een universiteit’, legt Sjoerd uit. ‘We kunnen geen patronen of trends analyseren. Wel constateren we dat gelden die we ontvangen, uit alle provincies van het land komen. Er springt geen plek of regio uit.’ Ook wat betreft de hoogte van bedragen is er een grote variatie, volgens Sjoerd. ‘Bij erfstellingen gaat het meestal om grotere bedragen, maar de aantallen variëren per jaar. Een enkele keer betreft het tonnen, maar vaak zijn het kleinere bedragen. Soms laten mensen ons heel andere zaken na. Zo haalde ik onlangs vijf verhuisdozen vol postzegels op bij een notaris. Die collectie staat nu bij ons achter slot en grendel, tot we weten wat we daarmee gaan doen. Het is iedere keer een verrassing, ook als er plotseling weer een bedrag op de rekening staat.’ •

Jeroen Pieplenbosch: 'Soms laten mensen ons heel andere zaken na. Zo haalde ik onlangs vijf verhuisdozen vol postzegels op bij een notaris.


ANBI-status

De NVVE is een erkend goed doel met ANBI-status. Daardoor hoeft geen schenkbelasting te worden afgedragen en wordt de nalatenschap volledig benut voor de activiteiten van de vereniging. Het is mogelijk een voorkeur aan te geven voor een van de werkvelden waarop de NVVE zich inzet.

De komende jaren zijn dat: naasten ondersteunen, ervoor zorgen dat iemand bij opname in een zorginstelling zijn eigen huisarts houdt, onderzoek naar euthanasie bij psychisch lijden, bij dementie en bij opeenstapeling van ouderdomsklachten. Overweegt u de NVVE in uw testament op te nemen, dan kan dat via erfstelling of een legaat. U kunt ook zelf een verklaring opstellen en deze aan uw testament laten toevoegen door uw notaris.

Erfstelling is een goede optie wanneer er geen directe erf­genamen (kinderen) zijn of als u hen niet alles wilt nalaten. U benoemt dan een organisatie of goed doel – of meerdere – tot erfgenaam en bepaalt welk (procentueel) deel u aan dit goede doel wilt toekennen. Laat u liever een vast bedrag na, dan is een legaat een mogelijkheid. In dat geval benoemt u een organisatie of goed doel als legataris. Een legaat kunt u altijd door de notaris als aanvulling op uw testament laten vastleggen.

Tekst: Brenda Kluijver • Foto: René ten Broeke